i Club Esportiu Proletari de Girona | enciclopèdia.cat
EsportpèdiaCat — Enciclopèdia de l’esport català

Club Esportiu Proletari de Girona

esports esport
Club poliesportiu de Girona.

Fundat el 1934, fou impulsat per membres del Bloc Obrer Camperol, que posteriorment s’integrà al Partit Obrer d’Unificació Marxista (POUM) de Girona. Promocionava l’esport entre les classes populars, i com a element de relació entre col·lectius polítics i obrers. Practicava en especial el futbol i l’atletisme, i organitzava activitats culturals.

Llegir més...