i enciclopèdia.cat | El cercador de referència en català

Anuaris i Atles

Les diverses formes en què es manifesta la cultura humana i com aquestes es distribueixen en el món      

Anàlisi de les consultes electorals de la Segona República, a cura de Mercè Vilanova                                                                                       

Recull dels fets, les personalitats, els avenços científics i els temes de debat presents en l'àmbit públic d'urant el 2016

Recull dels fets, les personalitats, els avenços científics i els temes de debat presents en l'àmbit públic d'urant el 2015.

Recull dels fets, les personalitats, els avenços científics i els temes de debat presents en l'àmbit públic entre els anys 2009 i 2014

En preparació

Aproximació al passat a partir del territori dels actuals Països Catalans: fets polítics, campanyes militars, demografia, canvis econòmics, cultura...

Cronologia històrica dels Països Catalans, és un eficaç instrument de consulta puntual i ràpida.

Les principals estadístiques demogràfiques, econòmiques i socials de tots els països del món en taules interactives.

Subscriptors edició paper

Recull dels fets, les personalitats, els avenços científics i els temes de debat presents en l'àmbit públic d'urant el 2017.

Llegir més...