« Pàgina de resultats

Gran Enciclopèdia Catalana

arbre

Parts principals d’un arbre
© Fototeca.cat
msubstantiu masculíbotbotànica
Planta perenne de tronc elevat i llenyós que ordinàriament presenta branques a partir de certa altura.

Descripció

Vegetal llenyós d’uns 5 m d’alçària mínima (la máxima ateny poc més de 100 m en les sequoies de Califòrnia i en alguns eucaliptus d’Austràlia), presenta un eix simple, anomenat tronc , el qual lleva, en l’anomenada enforcadura (a una certa distància del sòl), unes primeres branques gruixudes dites besses o cimals , de les quals surten ramificacions de segon ordre, menys engruixides, i així successivament fins a arribar als branquillons més prims, els tanys .

Les besses o els cimals, les ramificacions i el conjunt de fulles o fullatge constitueixen lacapçada , disposada a continuació del tronc. A vegades les fulles d’un arbre formen grans rosetes a l’extremitat superior del tronc, com en les palmeres, o al capdamunt de ramificacions simples, com en el dragó de les Canàries. La part inferior del tronc pren el nom de soca , la porció més baixa de la qual és larabassa , d’on neixen les arrels .

Considerat símbol de la vegetació des de les primeres civilitzacions neolítiques, l’arbre ha estat venerat com a esperit de la natura per tots els pobles indoeuropeus, i com a element propiciatori del bon temps o de la pluja. El culte arbori fou identificat amb el d’Atis, Osiris i Dionís; la identificació d’aquest darrer amb el pi donà origen al costum, general als Països Catalans, de col·locar una branca de pi a la llinda de les tavernes i establiments semblants.

Tornar a dalt

Arbres silvestres existents als Països Catalans

Arbres silvestres als Països Catalans
ClassificacióNom científicNom vulgar
Arbres subalpinsAbies albaavet
Betula pubescensbedoll pubescent
Sorbus aucupariamoixera de guilla
Pinus mugo subspècia unicinatapi negre
Arbres euro-siberiansprincipalment centreuropeusCrataegus monogyna1arç blanc
Acer campestreauró
Corylus avellanaavellaner
Betula pendulabedoll
Prunus aviumcirerer
Acer platanoideserable
Fagus sylvaticafaig
Fraxinus excelsiorfreixe de fulla gran
Salix capreagatsaule
Prunus padusgatzerí
Juniperus communisginebre
Ulmus glabraoma
Pinus sylvestrispi roig
Acer pseudo-platanusplàtan fals
Quercus petraearoure de fulla gran
Quercus roburroure pènol
Taxus baccatateix
Tilia cordatatell
Populus tremulatrèmol
submediterranisAcer monspessulanumauró
Acer opalus subespècie opalusblada de fulla gran
Acer opalus subespècie granatenseblada de fulla petita
Buxus sempervirens 1boix
Castanea sativa2castanyer
Fraxinus ornusfreixe
Sorbus ariamoixera
Sorbus torminalismoixera de pastor
Pinus migra ssp. salzamanniipinassa
Quercus cerrioides roure cerrioide
Quercus faginea subespecie faginearoure de fulla petita
Quercus pubescensroure martinenc
Sorbus domesticaserver
Tilia platyphyllostell de fulla gran
atlànticsIlex aquifoliumgrèvol
Pinus pinasterpinastre
Quercus pyrenaicaroure reboll
Arbres mediterranisseptentrionalsRhamus alaternusaladern
Philyrea latifoliaaladern fals
Quercus ilex subespècie ilexalzina
Arbustus unedo1arboç
Juniperus oxycerdrus1càdec
Quercus ilex subespècie rotundifoliacarrasca
Pyrus amygdaliformis1perelloner
Pinus pinea2pi pinyer
Quercus subersurera
muntanyencsBuxus balearica1boix baleàric
Quercus canariensisroure africà
Juniperus thuriferasavina turífera
meridionalsFicus caricafiguera
Quercus coccifera1garric
Ceratonia siliquagarrofer
Pistacia lentiscus1llentiscle
Chamaerops humilismargalló
Pinus halepensispi blanc
Juniperus Phoeniciasavina
Olea europaea varietat sylvestrisullastre
Arbres macaronèsicsPrunus lusitanicallorer-cirer
Arbres de riberaprincipalment euro-siberiansPopulus albaàlber
Fraxinus angustifoliafreixe de fulla petita
Ulmus minorom
Populus nigrapollancre
Salix albasalze
Salix atrocinera ssp c atalaunicagatell
Alnus glutinosavern
Salix fragilisvimetera
mediterranisVitex agnus-castus1aloc
Tamarix africanatamariu
Tamarix canariensistamariu gàl·lic
1 gairebé sempre en estat arbustiu; 2 introduït per l’home
Tornar a dalt

Arbres cultivats més importants en el paisatge dels Països Catalans

Arbres cultivats més importants en el paisatge dels Països Catalans
Nom científicNom vulgar
Ailanthus altissimaailant
Prunus armeniacaalbercoquer
Prunus amygdalusametller
Crataegus azarolusatzeroler
Cryhus avellanaavellaner
Castanea sativacastanyer
Prunus aviumcirerer
Cydonia oblongacodonyer
Eucalyptus globuluseucaliptus
Ficus caricafiguera
Ziziphus jujubaginjoler
Celtis australislledoner
Citrus limonllimoner
Laurus nobilisllorer
Punica granatummagraner
Morus albamorera
Acer negundonegundo
Mesplius germanicanespler
Eriobotrya japonicanesprer del Japó
Juglans regianoguera
Olea europaea varietat euiropaeaolivera
Phoenix dactyliferapalmera de dàtils
Pyrus communisperera
Pinus radiatapi insigne
Platanus x hybridaplàtan
Populus x canadensispollancre del Canadà
Pyrus maluspomera salvatge
Prunus persicapresseguer
Prunus domesticaprunera
Robinia pseudo-acaciarobínia
Citrus aurantiumtaronger
Cupressus sempervirensxiprer
Tornar a dalt