i Crack 10 | enciclopèdia.cat
EsportpèdiaCat — Enciclopèdia de l’esport català

Crack 10

esports esport
Diari esportiu de caràcter gratuït que aparegué entre el 2002 i el 2006.

Editat per Prensa Deportiva Gratuita, es repartia a Barcelona i Madrid, on aquest grup editorial s’introduí en comprar el diari DxT. Estava especialitzat en futbol i tenia una secció poliesportiva.

Llegir més...