i feix | enciclopèdia.cat
Gran Diccionari de la llengua catalana

feix

Partició sil·làbica: feix
Etimologia: del ll. fascis, íd. 1a font: 1168
  masculí
  1. Cert nombre de tiges, de branquillons, de bastons, etc., disposats paral·lelament i lligats ensems. Un feix de llenya. Un feix de llances.
  2. per extensió Un feix de claus.
  3. figuradament Gran quantitat. Té un feix d’anys. Un feix de protestes, de reclamacions.
  4. anatomia animal Grup de fibres musculars o nervioses disposades paral·lelament.
  5. anatomia vegetal Conjunt d’elements conductors de la saba disposats a manera de feix.
  6. física Corrent o flux de partícules que segueixen una trajectòria unidireccional comuna i amb unes energies dins un interval determinat.
  7. arts gràfiques Conjunt de dues raimes de paper, és a dir, mil fulls.
  8. història Reunió de vares d’om o de bedoll d’un metre i mig de llargada lligades amb una corretja de cuir vermell, de les quals emergia una destral. A l’antiga Roma, era portat pels lictors quan anaven davant determinats magistrats.
  9. feix de correlació fonètica, fonologia Relació opositiva de trets fonològics que afecta de la mateixa manera diversos grups fonemàtics dintre un mateix sistema.
  10. feix de vies ferrocarrils Grup de vies sensiblement paral·leles reunides pels extrems mitjançant les corresponents agulles.
  11. feix d’isoglosses lingüística Conjunt d’isoglosses, més o menys acostades, que separen dos dialectes.
  12. feix hertzià telecomunicacions Feix d’ones hertzianes destinat a establir un enllaç entre dos punts determinats, caracteritzat pel fet de posseir una gran direccionalitat.
  13. feix piramidal anatomia animal Via motriu neurològica que transmet els impulsos del cervell a les neurones motores del tronc i de les extremitats.
  1. Càrrega dura de portar. Ajudar algú a portar el feix.
  2. haver-n’hi un feix (d’algú o d’alguna cosa) locució verbal Ésser, algú o alguna cosa, molestós, de mal sofrir. N’hi ha un feix, de tu!
  3. tot fa feix Comentari que hom afegeix per indicar que un fet, una circumstància, etc., ve a fer més feixuga una cosa a suportar, a endurar.
 1. geometria Conjunt de superfícies o línies d’equació f + λφ = 0, on f = 0 i φ = 0 són les equacions de dos elements qualssevol del feix, els quals hom pren com a generatrius, i λ és un paràmetre.
feix
Llegir més...