i ‘Abd Allāh ibn Tā’Allāh al-Kumī | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

‘Abd Allāh ibn Tā’Allāh al-Kumī

història hist
Primer valí almohade de les Balears després de la conquesta als almoràvits (1203); al cap de poc temps, esdevingué almirall de l’estol almohade.
?, segle XII — ?, segle XIII
Llegir més...