i Nicolás Achúcarro Lund | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

Nicolás Achúcarro Lund

histologia histol
Històleg basc.
Bilbao, 1880 — Neguri, 1918

Fou director del servei d’anatomia patològica de l’hospital de Washington i el deixeble més important de Ramón y Cajal. Introduí noves tècniques d’impregnació metàl·lica en l’estudi de la histologia del sistema nerviós.

Llegir més...