i Carl Appel | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

Carl Appel

història hist i literatura lit
Provençalista alemany, catedràtic de la Universitat de Breslau.
Berlín, 1857 — Berlín, 1934

A més d’una crestomatia provençal (1895), esdevinguda clàssica, és autor de valuoses edicions de les obres dels trobadors Bernat de Ventadorn, Peire Rogier, Bertran de Born, així com dels Trionfi del Petrarca.

Llegir més...