i Associació Catalanista d’Excursions Científiques | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

Associació Catalanista d’Excursions Científiques

institucions de cultura inst cult i excursionisme excurs
Entitat excursionista fundada a Barcelona el 1876, amb el propòsit d’estudiar la terra catalana per mitjà d’excursions.

Fou la primera entitat peninsular amb aquest objectiu. Instituí cursets d’arqueologia, literatura catalana i història, geologia, sigil·lografia i contribuí al salvament d’una gran part del tresor arqueològic del Principat. Les personalitats més prestigioses de la cultura catalana col·laboraren en les activitats de l’entitat. Publicà dos volums de l' Àlbum Pintoresc Monumental de Catalunya, prologat per Milà i Fontanals, on restà demostrada l’aptitud de la llengua catalana renaixent per a expressar-se científicament. Publicà també el butlletí “L’Excursionista”, i diversos volums de les “Memòries”, ensems amb fulls d’instrucció arqueològica i geogràfica, així com volums de fotografies. Creà un museu social. El 1878 es produí una escissió a l’entitat, de la qual sorgí l' Associació Catalana d’Excursions . El 1890 totes dues entitats es fusionaren per formar el Centre Excursionista de Catalunya .

Col·laboració: 
JIg
Llegir més...