i Atlas lingüístico de la península ibérica | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

Atlas lingüístico de la península ibérica

Sigla de l’ALPI
lingüística ling
Atles lingüístic de les tres llengües romàniques peninsulars: català, castellà i portuguès.

Dirigí l’obra Tomás Navarro Tomás. Les enquestes del domini català foren fetes per Francesc de B. Moll i Manuel Sanchis i Guarner, a partir del 1933; interrompudes per la guerra civil de 1936-39, foren acabades el 1952. Suprimeix les ciutats i dedica una atenció especial als pobles arraconats, immunitzats de l’anivellació lingüística (hi figuren 95 localitats catalanes). Només n'ha estat publicat un volum: Fonética (Madrid, 1962).

Llegir més...