i Biblioteca Pública de Palma | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

Biblioteca Pública de Palma

biblioteconomia bibliot
Biblioteca pública instal·lada a la Casa de la Cultura i dependent de la conselleria d’educació i cultura del Govern balear.

Conserva (2000) uns 1 200 manuscrits, uns 650 incunables, entre els quals destaca Cordial de l’ànima (1495) del Cartoixà, una importantíssima secció lul·liana (ha estat publicat un catàleg dels incunables i dels manuscrits lul·lians) i una hemeroteca mallorquina molt completa, i conté uns 70 000 volums. La biblioteca fou creada el 1835 a instàncies de la Societat Econòmica d’Amics del País i el seu primer fons fou constituït pels llibres procedents dels convents suprimits el 1835, classificats per Joan Gamundí i Jeroni Bibiloni; recentment hi ha estat incorporada la biblioteca de Joan Estelrich i el recull musical de Joan M.Thomàs. Inaugurada el 1847, fins el 1858 depengué de la diputació provincial. Ocupà, com a annex de l’Institut Balear, el col·legi de Montsió dels jesuïtes fins l’any 1955, i llavors passà a l’edifici actual. En foren bibliotecaris importants Bartomeu Muntaner i Bordoy, des del 1860; Estanislau Aguiló, des del 1902; Salvador Ros i Ramonell, des del 1917; Miquel Ferrà, des del 1937; i Jesús García Pastor, des del 1947.

Col·laboració: 
LlPe
Llegir més...