i llei de Biot | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

llei de Biot

òptica òpt
L’angle de rotació del pla de polarització d’una llum que travessa una substància òpticament activa (activitat òptica) és, aproximadament, α = lc/λ2, essent λ la longitud d’ona de la llum, l la llargada del mitjà actiu i c la seva concentració.

Així doncs, el poder rotatori específic [α]λ t=αζ/lc és, aproximadament, proporcional a 1/λ2. Una substància que satisfà aquesta llei es diu que té una corba de dispersió plana.

Llegir més...