i Biochemical Oxygen Demand | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

Biochemical Oxygen Demand

Sigla deBOD
biotecnologia biotec
Prova per a determinar la pol·lució orgànica de l’aigua.

Es basa en les activitats metabòliques dels bacteris i d’altres microorganismes aerobis que tenen dependència tròfica orgànica. Indica (en g/m 3 ) el volum d’oxigen requerit per una mostra incubada a 20°C, a la foscor i durant cinc dies; l’oxigen consumit, en conseqüència, assenyala la quantitat de matèria orgànica present a la mostra estudiada.

Llegir més...