i diagrama de Bode | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

diagrama de Bode

informàtica inform
Representació gràfica del guany en funció de la fase, a escales logarítmiques, de la transmitància d’un servosistema.
Llegir més...