i magnetó de Bohr | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

magnetó de Bohr

Símbol delμB
substantiu masculí m física atòmica fís atòm
Unitat de moment magnètic intrínsec de l’electró.

És definit per μΒ = ħe |/ 2me c, essent ħ la constant de Planck dividida per 2π, | e | el valor absolut de la càrrega elèctrica de l’electró, mela massa en repòs de l’electró i c la velocitat de la llum. El seu valor és 0,578 837 85 (95) × 10-14 MeV · G-1 o bé 9,274078 (36) × 10-24 J · T-1. El moment magnètic intrínsec de l’electró és μ = -geμΒS / ħ, essent geel factor giromagnètic de l’electró i S el spin; en conseqüència, en un estat de spin ħ / 2, el moment magnètic de l’electró és -ge / 2 en unitats de magnetó de Bohr.

Llegir més...