i longitud d’ona de De Broglie | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

longitud d’ona de De Broglie

mecànica quàntica mec quànt
Segons la teoria ondulatòria de De Broglie, longitud d’ona associada a una partícula de moment (quantitat de moviment) p ben definit: λ=h/p, essent h la constant de Planck.

Palesa el caràcter ondulatori de les partícules que descriu la mecànica quàntica (quantons).

Llegir més...