i Joan Bulons | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

Joan Bulons

història hist i filosofia filos
Lul·lista.
Barcelona, segle XV — Barcelona, segle XV

Fou mestre difusor de l’Escola Lul·liana de Barcelona i difusor del lul·lisme a Itàlia; a Pàdua (on a partir d’aleshores es constituí al voltant del bisbe Fantini Dandolo un important nucli lul·lista) acabà la primera producció original coneguda de l’escola barcelonina, Lectura Artis generalis, glossa o comentari de l’art general de Ramon Llull que deixa traslluir la influència de les doctrines escatològiques, profètiques i espirituals imperants des del segle anterior en les tendències extremes del franciscanisme.

Llegir més...