i Joan Catany | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

Joan Catany

folklore folk
Glosador.
Llucmajor, Mallorca, 1705 — ?, 1775

Versificador fàcil, entre les seves poesies figura un diàleg entre En Planiol i en Catanyet sobre sa dona d’En Cosme. Sembla que escriví una llarga composició sobre les calamitats de Mallorca a mitjan s XVIII, paral·lela a la Descripció de la temporada de l’any 1774 i següents fins a 1750 de Sebastià Gelabert (1846). Fou correntment anomenat Catanyet.

Llegir més...