i Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón

Sigla de laCODOINACA
Sigla de laCODOINACA
història hist
Sèrie documental històrica, la publicació de la qual fou iniciada el 1847 per Pròsper de Bofarull, continuada per Manuel de Bofarull el 1859 i acabada, el 1910, per Francesc de Bofarull, amb un total de 41 volums.

El 1958, Jesús Ernest Martínez i Ferrando inicià la publicació dels índexs (volum 42), i el 1971, Frederic Udina reprengué la sèrie amb l’edició del volum 43, dedicat als privilegis reials concedits a la ciutat de Barcelona, en doble edició en català i en castellà. És un conjunt fonamental per a la història dels Països Catalans, especialment pel que fa referència als processos com els de Bernat de Cabrera, de Jaume III de Mallorca, del comte d’Urgell, cartes de poblament, repartiments i censos (cens de Pere III de Catalunya-Aragó), la unió de Catalunya i Aragó, el regnat de Pere III, el compromís de Casp i la guerra contra Joan II. Inclou també texts particulars, com la Historia de los condes de Urgel , de Monfar, i escrits de Pere Miquel Carbonell.

Llegir més...