i Carlos Cruz Díez | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

Carlos Cruz Díez

art art
Artista plàstic.
Caracas, 1923

Es formà a l’escola de belles arts de Caracas (1940-45), de la qual esdevingué professor. Ultra el treball artístic pròpiament dit, també desenvolupa una important activitat creativa en el camp de la publicitat i el disseny gràfic. Des del 1960 resideix a París. La seva obra s’inscriu dintre de l’art cinètic, i tendeix a integrar-la en l’espai arquitectònic com a element d’ambientació.

Llegir més...