i temperatura de Curie | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

temperatura de Curie

Sinònimpunt de Curie
Sinònimpunt de Curie
magnetisme magnet
Temperatura per damunt de la qual totes les substàncies ferromagnètiques i ferrimagnètiques esdevenen paramagnètiques.

En general, el punt de Curie és inferior al de fusió.

Llegir més...