i experiment de Davisson-Germer | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

experiment de Davisson-Germer

física fís
Important experiment efectuat el 1927 per C.J.Davisson i L.H.Germer, amb el qual demostraren que les partícules de matèria, sota determinades condicions, presenten un moviment ondulatori.

L’experiment consistí a bombardejar un cristall de níquel amb un feix d’electrons; a la placa receptora hom observà, com en el cas dels raigs X, que els electrons eren difractats per la xarxa cristal·lina. Aquest resultat demostrà experimentalment la hipòtesi de De Broglie (el qual atribuí propietats ondulatòries a les partícules de matèria).

Llegir més...