i síndrome de Fanconi | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

síndrome de Fanconi

patologia pat
Malaltia, adquirida o heretada, caracteritzada per un trastorn dels túbuls proximals del ronyó, de causa desconeguda.

La forma hereditària sol aparèixer ja en la primera infància i provoca acidosi tubular renal (per pèrdua de bicarbonat per l’orina), glucosúria, fosfatúria, aminoacidúria, hipopotassèmia, raquitisme, poliúria i polidípsia; si s’associa a cistinúria hi ha, a més, retard del creixement i insuficiència renal.

Llegir més...