i teorema de Feit-Thompson | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

teorema de Feit-Thompson

matemàtiques mat
Teorema que afirma que tot grup simple finit no commutatiu és d’ordre parell i que tot grup finit d’ordre senar és resoluble.
Llegir més...