i Heró d’Alexandria | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

Heró d’Alexandria

matemàtiques mat
Matemàtic i inventor grec.
?, segle I dC — ?, segle I dC

Establí una fórmula per a obtenir l’àrea d’un triangle sabent les longituds dels costats i un mètode aproximatiu per a calcular les arrels quadrades i cúbiques. Trobà solucions algèbriques de les equacions de primer i segon grau i resolgué per mètodes aritmètics algunes equacions quadràtiques.

Llegir més...