i Imperial Chemical Industries | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

Imperial Chemical Industries

Sigla d’ICI
Sigla d’ICI
química quím i economia econ
Empresa química britànica fundada a Londres el 1926 en fusionar-se la United Alkali Company (monopoli anglès de la sosa) amb la British Dyestuffs Corporation i la Nobel Industries; esdevingué ràpidament una de les primeres empreses químiques del món.

El 1958 s’associà a la Fiber Industries dels EUA i a partir del 1970 participà en prospeccions petrolieres a la mar del Nord. Les seves factories, esteses arreu del món, abasten totes les branques de la indústria química (bàsica, agroquímica, plàstics, fibres sintètiques, colorants, productes farmacèutics). A l’Estat espanyol la seva filial ICI España SA, domiciliada a l’Hospitalet del Llobregat, encapçala un ampli grup industrial compost per Mevisa SA (colorants), Zeltia Agraria SA (agroquímica) ICI Farma SA (farmacèutica), Nurel SA (fibres artificials), entre d’altres. El 1985 efectuà vendes per valor de 13.895 milions de dòlars i ocupava 118.600 empleats.

Llegir més...