i nombre de Mach | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

nombre de Mach

física fís i aeronàutica aeron
Relació entre la velocitat en un punt d’un fluid en moviment i la velocitat del so en el mateix punt i en el fluid considerat.

Hom el representa per la lletra M, en memòria d’E.Mach, i és un nombre adimensional que tant pot expressar la velocitat del fluid com la velocitat d’un cos relativa al fluid. En aeronàutica, el nombre de Mach és el quocient entre la velocitat d’una aeronau, relativa a l’aire, i la velocitat del so a l’aire. Així, quan hom diu, per exemple, que un avió va a Mach 2, vol dir que va a una velocitat doble que la del so.

Llegir més...