i llei de Poiseuille | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

llei de Poiseuille

hidràulica hidr
Llei formulada per Jean Léonard Poiseuille el 1840.

Segons aquesta, el cabal volúmic Q d’un líquid que travessa un tub de secció circular és directament proporcional a la diferència de pressions, &172sb;p, entre els extrems del tub i a la potència quarta del radi r d’aquest, i inversament proporcional a la longitud del tub l i al ¦o eficient de viscositat η. Hom l’expressa amb la fórmula: Q = (π Δp r4 )/(8lη).

Llegir més...