i Ulrich Schmoll | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

Ulrich Schmoll

lingüística ling
Lingüista alemany.
Leopoldshausen, Württemberg, 1906 — ?, ?

Professor de la Universitat de Heidelberg, treballà sobre les llengües preromàniques d’Itàlia: Die Vorgriechischen Sprachen Siziliens (‘La llengua pregrega de Sicília’, 1958) i I nomi di luogo paleoliguri (1962), i molt especialment sobre les de la península Ibèrica: Die Sprachen der vorkeltischen Indogermanen Hispaniens und das Keltiberische (‘La llengua dels indogermànics precèltics d’Hispània i el celtibèric’, 1959) i Die südlusitanischen Inschriften (‘Les inscripcions sudlusitanes’, 1961).

Data de revisió: 
2017-05-15
Llegir més...