i TERMCAT | enciclopèdia.cat

OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques
Gran enciclopèdia catalana

TERMCAT

lingüística ling
Centre de terminologia creat el 1985 per acord entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans.

El seu objectiu és planificar i coordinar la recerca, la normalització, l’emmagatzematge i la difusió de la terminologia catalana en relació amb les principals llengües de comunicació internacional. El 1994 esdevingué un consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, l’IEC i el Consorci per a la Normalització Lingüística. Concebut el 1982 per la Direcció General de Política Lingüística, continua la tasca d’iniciatives anteriors, com la Comissió Coordinadora Lexicogràfica de Ciències. Ha estat dirigit per M.Teresa Cabré i Castellví (1982-188), Isidor Marí i Mayans (1988-97), Ester Franquesa i Bonet (1997-2002) i Rosa Colomer (2002-12). Des de l’abril de 2013 ocupa el càrrec Jordi Bover.

Ha establert les bases metodològiques del treball terminològic, dirigeix, assessora i elabora nombrosos treballs de recerca terminològica, ha constituït una base de dades terminològiques informatitzada, atorga ajuts per a l’elaboració de terminologies sectorials, organitzat cursos de formació en terminologia, i edita publicacions diverses: el Full de difusió de neologismes (des del 1988), les col·leccions ‘Criteris lingüístics per a la terminologia’ (des del 1990), ‘Diccionaris terminològics’, iniciada el 1992, adreçada a les especialitats universitàries i, des del 1994, la col·lecció multilingüe de diccionaris tècnics ‘Terminologies’. Així mateix, ha publicat la terminologia dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992 en 29 diccionaris (1991-92) i treballs orientats a l’àmbit de l’Administració. També assessora la redacció i traducció de textos d’especialitat. Té convenis de col·laboració amb les universitats de l’àrea lingüística catalana, i manté relacions de cooperació amb el centre basc UZEI i l’Office de la Langue Française del Quebec, entre d’altres institucions, i participa en la xarxa internacional de terminologia TermNet, promoguda pel centre Infoterm, i en la Red Iberoamericana de Terminología. D’acord amb el decret 26/1998, de 4 de febrer, de mesures per a l’aplicació de la llei de Política Lingüística, la Direcció General de Normalització Lingüística ha de garantir l’ús de la terminologia que elabora l’organisme en la documentació tècnica i científica del govern de la Generalitat de Catalunya; des de l’any 1998 es dóna publicitat a la terminologia normalitzada per mitjà del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb una periodicitat quadrimestral. Des de l’any 2000 el centre ofereix el cercaterm, un servei gratuït de consultes terminològiques per internet en català, castellà, francès i anglès.

D’entre el gran nombre de diccionaris i vocabularis publicats, cal destacar els 18 lèxics apareguts dins la col·lecció ‘La Indústria a Catalunya’; els més de 30 diccionaris i vocabularis de terminologia esportiva; els 16 ‘Diccionaris Terminològics’, com el Diccionari de trànsit (2000), i els diccionaris temàtics, com el Diccionari d’economia i empresa (2000) i el diccionari Societat de la informació. Noves tecnologies i Internet (2000), entre d’altres. El TERMCAT assessorà la versió catalana del Diccionari visual Oxford (1999) de l’Oxford University Press, eina de consulta de gran difusió que per primer cop incorpora el català, a més del castellà, l’anglès i el francès. També ha elaborat diccionaris electrònics en suport informàtic: Diccionari d’assegurances (1997), Construlex: diccionari informàtic de la construcció (1997), Diccionari d’auditoria i comptabilitat (2000). Elaborà la terminologia en català i en anglès per al programa de traducció automàtica anglès-català de la Generalitat de Catalunya i realitzà la traducció al català d’alguns programes informàtics, com el Windows 98 i l’Internet Explorer 4.0 de Microsoft.

Participa en diversos projectes d’àmbit europeu: el LINMITER, presentat per la Unión Latina en el marc del Programa de Suport de la Comissió per la Salvaguarda de les Llengües i les Cultures Regionals o Minoritàries de la Comunitat Europea, per a fomentar el desenvolupament lexicogràfic i terminològic del català, el cors, el friülès, el gallec, el ladí, l’occità i el sard; i el TESEMEDEL, en col·laboració amb l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica i finançat pel Programa d’Aplicacions Telemàtiques de la Unió Europea, que té per objectiu explorar les perspectives d’aplicació de la telemàtica en l’àmbit de la farmàcia i l’automedicació responsable, i és membre del grup que s’encarrega del projecte TDCnet, en el marc del programa MLIS (Multilingual Information Society), que té com a finalitat constituir una xarxa europea d’informació i documentació en terminologia. És membre fundador de l’Associació Espanyola de Terminologia (AETER), membre de la Xarxa internacional TermNet, de la Xarxa Iberoamericana de Terminologia (RITERM) i de la Xarxa Panllatina de Terminologia (REALITER), entre d’altres. Al maig del 2016 signà amb Acadèmia Valenciana de la Llengua un conveni de col·laboració per al desenvolupament de la terminologia en els diversos àmbits del coneixement. L'acord preveia l'intercanvi d'informació sobre els projectes terminològics i l'establiment de mecanismes per a afavorir l'adopoció de formes comunes en els neologismes.

Llegir més...