i disputa de Tortosa | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

disputa de Tortosa

història hist
Nom donat a les 67 sessions de polèmica doctrinal judeocristiana començades a Tortosa el 7 de febrer de 1413 i closes a Sant Mateu del Maestrat el 13 de novembre de 1414.

Se n'han conservat les actes (editades el 1957) i una curta relació de Bonastruc Desmaestre. La llengua emprada en la disputa sembla que fou l’aragonès. Fou convocada per Benet XIII, i serviren de minuta 24 tesis redactades per Jeroni de Santa Fe. Més de 20 rabins de Catalunya i d’Aragó foren obligats a assistir-hi i a discutir els arguments de Jeroni de Santa Fe per provar que els escrits jueus avalaven la vinguda del Messies al començ de l’era cristiana, i més endavant a perfilar la personalitat i l’obra del Messies. Les 7 darreres sessions es dedicaren a criticar els “errors” del Talmud. Des de la seva posició de força, la part cristiana obligà els rabins a confessar per escrit que ells no tenien arguments per a contradir les tesis presentades. La disputa, a més del descrèdit dels rabins i dels nombrosos baptismes de jueus, accentuà el tòpic de l’"encegament” dels jueus i donà peu a la publicació de la butlla Etsi doctoris gentium, màxim exponent de la repressió jueva medieval.

Col·laboració: 
JaRi
Llegir més...