i Jacob Viner | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

Jacob Viner

economia econ
Economista canadenc.
Mont-real, 1892 — Mont-real, 1970

Deixeble de Taussig, fou professor de les universitats de Chicago (1919-46) i Princeton (1946-60). És un dels primers especialistes del s. XX en teoria del comerç internacional. Publicà Studies in the Theory of International Trade (1937), on estudia des dels mercantilistes fins als precedents de Keynes./>Una altra obra seva és International Trade and Economic Development (1953). Autor també d’un famós article (1931) sobre corbes de costs i corbes d’oferta, hom li deu la distinció entre economies reals externes i economies pecuniàries externes. És important la seva tasca teòrica i la seva investigació històrica.

Llegir més...