i aluminat | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

aluminat

substantiu masculím
química inorgànica quím inorg
Nom genèric de les sals que deriven formalment de l’hidròxid alumínic considerat com un àcid feble.

Bé que és conegut l’ortoaluminat de calci 3CaO·Al2O3, els aluminats alcalins (que són solubles en aigua) són, tant a l’estat sòlid com en solució, metaaluminats, de fórmula general MAlO2, i hom pot obtenir-los per reacció de l’hidròxid alumínic amb una molècula de base:

Llurs solucions, fortament alcalines per hidròlisi, són descompostes àdhuc per un àcid tan feble com el carbònic. Els aluminats poden ésser també preparats per fusió d’una mescla d’òxid metàl·lic i d’alúmina. Diversos minerals del grup de les espinel·les (espinel·la, crisoberil, etc) són també metaaluminats de fórmula MIIOAl2O3.

Llegir més...