i doctorat | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

doctorat

doctorado (es), doctorate (en)
substantiu masculím
Educació
doctorado (es), doctorate (en)
ensenyament enseny
El més alt grau acadèmic concedit per les universitats.

Per a aconseguir-lo, hom ha d’elaborar un treball d’investigació, una memòria o una tesi doctoral, segons els casos, a més de fer els exercicis reglamentats per cada facultat (cursos monogràfics, treballs, etc).

Llegir més...