i metilamina | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

metilamina

CH3NH2
substantiu femeníf
Química
CH3NH2
química orgànica quím org
Amina primària, més bàsica que l’amoníac, que es presenta en forma de gas inflamable que bull a -6,3°C.

És molt soluble en aigua i un bon dissolvent de moltes substàncies orgàniques. Industrialment és obtinguda fent passar a pressió una mescla de metanol i amoníac sobre alúmina a 450°C, i separant-ne distintes amines per destil·lació fraccionada. És emprada en adoberia i en síntesi orgànica com a agent de metilació.

Llegir més...