i perspectiva cònica | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

perspectiva cònica

substantiu femeníf
Art    Disseny i arts gràfiques    Matemàtica
Representació d’una taula en perspectiva cònica obliqua (dos punts de fuga)
© Fototeca.cat
art art, dibuix dib i geometria geom
Perspectiva central el centre de projecció o pol de la qual és l’ull de l’observador.

Per al traçat d’aquesta perspectiva, hom admet que la llum que arriba a l’ull procedent de qualsevol punt d’un objecte és una línia recta, que rep el nom de raig visual . Els principals elements per al seu traçat són la posició de l’ull o punt de vista , de la qual depèn l’efecte de la perspectiva; l' horitzó o la línia horitzontal traçada en el pla del quadre, a l’alçada del punt de vista, que ocupa en el quadre la mateixa posició que la perspectiva de l’horitzó natural; el pla geometral , que és el pla perpendicular al pla del quadre i on hom suposa que són situats l’observador i els objectes que han d’ésser representats; la línia de terra , que és la intersecció del pla geometral amb el pla del quadre; la circumferència de distància , que és formada per tots els raigs visuals en llur intersecció amb el pla del quadre, sobre la qual i coincidint amb el diàmetre horitzontal és situat l’horitzó, i el seu centre és l’anomenat punt principal , que és el punt vers on es dirigeixen totes les horitzontals de l’espai perpendiculars al pla del quadre; els punts de distància , situats sobre l’horitzó, a dreta i esquerra del punt principal, vers els quals es dirigeixen o dels quals fugen totes les horitzontals de l’espai situades a 45 graus del pla del quadre; l' eix principal , que és la perpendicular a l’horitzó que passa pel punt principal; els punts de fuga , que són els punts de concurs de les horitzontals de l’espai, i els punts mètrics , emprats per a passar les mesures reals a llurs equivalències en perspectiva. Una perspectiva cònica és anomenada paral·lela si les línies horitzontals de l’objecte a representar es troben les unes paral·leles al pla del quadre i les altres perpendiculars. Una perspectiva cònica és anomenada obliqua quan aquestes línies es presenten obliquament respecte al pla del quadre.

Llegir més...