i Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries

Sigla de l’IRTA
Agronomia
Sigla de l’IRTA
agricultura agr
Empresa pública de la Generalitat de Catalunya, creada el 1985, que centra l’activitat en la investigació científica i la transferència tecnològica en l’àmbit de l’agricultura i la indústria agroalimentàries i que ajusta el seu funcionament a l’ordenament jurídic privat.

Pretén impulsar la innovació tecnològica basada en l’avenç científic, i facilitar-ne l’aplicació per part dels agents econòmics, per tal de contribuir a la modernització i al desenvolupament econòmic del sector agroalimentari de Catalunya, i alhora coordina els sectors públic i privat. Per a assolir els seus objectius duu a terme les funcions de recerca i desenvolupament experimental (R+D); transferència tecnològica (publicacions, informació sobre els projectes R+D, contractes de cessió, de venda o convenis d’explotació de patents); recerca contractual i assistència tècnica i formació especialitzada. L’IRTA té diversos departaments i centres operatius dividits en centres propis: Centre de Cabrils, Centre Mas Bové, Centre de Tecnologia de la Carn, Centre de Control Porcí, Estació Experimental de l’Ebre, Centre Experimental del Prat, Unitat de Sanitat Animal i Unitat de Cunicultura, i centres concertats: Centre UPC-IRTA de Lleida, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), Fundació Mas Badia i Unitat Mixta (CSIC-IRTA) de Genètica i Biotecnologia Vegetal.

Col·laboració: 
MaGM / RoMP
Llegir més...