i darmstadti | enciclopèdia.cat
Gran enciclopèdia catalana

darmstadti

Símbol delDs
substantiu masculí m química quím
Element químic de nombre atòmic 110.

És un element artificial que no es troba a la natura. S'obtingué per primera vegada al novembre del 1994 a l’Institut d’Investigació d’Ions Pesants (GSI) de Darmstadt, ciutat de la qual prové el nom. La síntesi s’aconseguí per bombardeig d’àtoms de 208Pb amb àtoms de 62Ni. Se n'obtingueren quantitats ínfimes, per la qual cosa no és possible estudiar-ne les propietats físiques i químiques. No obstant això, per la seva situació en la taula periòdica hom creu que a temperatura ambient deu ésser un metall sòlid de color gris o blanc. Els seus radioisòtops tenen una vida molt curta i decauen immediatament després de formar-se. Se n'han obtingut nou; el més estable és el 280Ds, que té una vida mitjana d’1,1 minuts.

Col·laboració: 
RFeG
Llegir més...