i Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic | enciclopèdia.cat

OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques
Gran enciclopèdia catalana

Associació Catalana de Ciències de Laboratori Clínic

Sigla de lACCLC
Sigla de lACCLC
medicina med
Associació científica i professional creada el 1995.

Els fins principals de l’ACCLC són promoure i difondre les activitats relacionades amb la recerca i l’educació en el camp de les ciències de laboratori clínic,  organitzar congressos i altres reunions científiques relacionades amb les ciències de laboratori clínic, establir documents normatius destinats a millorar la qualitat de les prestacions dels laboratoris clínics, i assessorar els estaments públics en tots els aspectes de les ciències de laboratori clínic.

L’àmbit científic de l’ACCLC és el que correspon al conjunt de disciplines sanitàries constituït per la bioquímica, la citogenètica, la citohematologia, la genètica molecular, l’hemostasiologia, la immunologia, la microbiologia i la parasitologia clíniques. En l’àmbit professional, tant assistencial com investigatiu, cal d’estacar el foment de la relació entre el sector del laboratori clínic i el sector de la indústria del diagnòstic in vitro que duu a terme l’ACCLC. L’àmbit geogràfic de les activitats de l’ACCLC inclou tots els territoris de parla catalana.

 

 

Col·laboració: 
XFAr
Llegir més...