Els Cabot: de Terranova a Riu de la Plata. 1497-1557

La trajectòria de Joan Cabot, i la dels seus fills, presenta molts paral·lelismes amb la de Cristòfor Colom. D’entrada, no se sap ni on ni quin any va néixer, per bé que, per matrimoni, fou ciutadà de Venècia. El seu nom i cognom, com succeïa a l’època amb els grans personatges, es troben documentats amb diverses variants: Giovanni Caboto o Gabotto, John Cabot o Cabott. Sembla que va fer un primer viatge a Amèrica pel seu compte, i que, després, oferí els seus serveis a les corones que poguessin finançar una gran expedició.

Descobriments al servei de dues monarquies

Pel que...