Les llengües d’Amèrica i de les Filipines. 1494-1992

“Els catalans d’Amèrica han estat pioners dels estudis indians”, ha escrit l’antropòleg Claudi Esteve Fabregat. I segueix: “Això va començar ben aviat amb el jerònim Ramon Paner que, el 1494, en ocasió del segon viatge de Cristòfor Colom a les Antilles, ja va fer de primer missionòleg, de primer lingüista i de primer etnòleg europeu a les Índies.”

Lingüistes i etnòlegs

D’aleshores ençà, la contribució catalana al coneixement i a la fixació per escrit de les llengües d’Amèrica no s’ha interromput. Lluís Nicolau d’Olwer en féu un primer balanç publicat a Mèxic el 1963. La...