Atles de la presència catalana al món

Atles de la presència catalana al món (catalans al món) és una versió digital de l’obra del mateix nom que Enciclopèdia Catalana va publicar l’any 2009. Aquest projecte, sota la direcció de Francesc Roca i Víctor Hurtado, mostra una visió històrica i, per tant, un ordre cronològic, de la presència de Catalunya o dels catalans arreu del món, des del naixement del que podria ser l’origen de la Catalunya actual (segles IX i X) fins a l’actualitat més propera. 

La participació catalana ha estat important, i en alguns casos decisiva, en molts moments de l’aventura humana. Per exemple, a l’inici de la construcció de l’estat de Califòrnia (amb Juníper Serra considerat el seu fundador) o, per posar un exemple ben diferent, la iniciativa de teatres de varietats tan emblemàtics com el Moulin Rouge i l’Olympia, de París, creats per l’empresari Josep Oller. El ventall d’institucions, creacions i projectes catalans és ben ampli. Inclou des de la configuració dels primers parlaments del món, el primer codi marítim i, en temps dels Borja, els Estats Vaticans, fins el projecte d’enginyeria del pont llevadís sobre el riu Neva a Sant Petersburg, o d’arquitectura amb voltes catalanes de dues-centes grans construccions de Manhattan, a Nova York, i més de 1.000 en tota l’Amèrica del Nord. La Constitució del 1917 de la República Oriental de l’Uruguai, o l’organització de la primera policia moderna, la del París d’abans de la Revolució del 1789, tenen, també, un nom català al darrere: Batlle a l’Uruguai, i Sartina a París. Sense la participació catalana no es pot entendre la gesta de la descoberta d’Amèrica el 1492, ni alguns episodis notables de l’exploració del Pacífic, al segle XVIII, amb el precedent, al segle XVI, del viatge transoceànic de Francesc Galí. Potser no cal oblidar que la societat catalana participarà activament en les diverses etapes de la industrialització d’Europa i que, simultàniament, alguns sectors de l’univers català coprotagonitzaran moltes de les revolucions liberals americanes i europees.