Filtres en les cerques realitzades

16/03/2017
Publicat el 16/03/2017 per web-ec

Acabem d’implementar la possibilitat d’aplicar filtres un cop la cerca ha estat realitzada. Aquesta funcionalitat, amb caràcter de prova i en millora contínua, és especialment interessant i com més va més útil pel fet que cada cop tenim més obres i també més articles etiquetats semànticament. Tan bon punt acabem aquest període de proves i completem la migració de la plataforma a nous servidors (finals de març), farem diversos posts explicant com fer cerques potents i interessants.    

Alhora que hem implementat els filtres, hem incorporat la possibilitat d’ordenar alfabèticament els resultats assolits, la qual cosa serà benvinguda en les obres alfabètiques, com ara diccionaris i enciclopèdies.

Val a dir que la possibilitat de filtrar els resultats només està disponible per als usuaris registrats.

Actualment tenim 4 filtres diferents:

Filtre per tipus d’obra

filtre2_tipusobra.jpg

Aquest filtre permet seleccionar els resultats de les cerques mitjançant les diferents tipologies d’obres que actualment tenim en el portal. I que són: Anuaris, Atles, Cronologia (en desenvolupament), Diccionaris bilingües i Diccionaris de la llengua, Enciclopèdies, Estadístiques (actualment només estats del món) i Obres temàtiques. Aquest filtre apareix ordenat alfabèticament.

Filtre d’obra

filtre2fibreobra.jpg

Permet filtrar els resultats per una o diverses obres. Els resultats d'aquest filtre es presenten segons la freqüencia.

Filtre temàtic

filtre2tematic.jpg

Tos els articles de les Enciclopèdies (diccionaris enciclopèdics) i Obres temàtiques estan essent codificats temàticament. Durant el mes d’abril aquesta codificació estarà enllestida. Val a dir que, amb el temps, anirem avançant amb el nivell de profunditat de la classificació. Els resultats d'aquest filtre es presenten ordenats segons la freqüència.

Filtre per tipus d’encapçalament

filtre2encapcalament.jpg

Aquest filtre s’aplica a totes les Enciclopèdies (diccionaris enciclopèdics) i permet seleccionar articles segons la classificació següent: Entitats, Lèxic, PersonatgesToponímia, la qual és subdividida en àrees geogràfiques.

A aquesta primera fase de filtres en seguirà una altra que permetrà filtrar per encapçalaments, llocs i dates de naixement i de mort dels personatges, etc.