OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Gran enciclopèdia catalana

La nova ortografia de l’IEC, ja aplicada al 'Gran Diccionari de la llengua catalana'!

Publicat el 27/03/2017 per nbp@grec.cat
També l'hem aplicat al 'Conjugador català' i als encapçalaments de la 'Gran enciclopèdia catalana' i aviat i progressivament incorporarem els canvis als altres diccionaris

NOVETAT!

El Gran Diccionari de la llengua catalana ja està actualitzat segons la nova Ortografia catalana de l’IEC: encapçalaments, definicions, fraseologia, exemples, notes d’ús... Tot d’acord amb la nova ortografia!

Per tal de facilitar que ens habituem al canvi i que el cercador trobi també les formes que han esdevingut incorrectes amb la nova ortografia, hem afegit a les entrades modificades una nota indicant quina n’era la forma anterior.

També hem aplicat els canvis al Conjugador català i als encapçalaments de la Gran enciclopèdia catalana i progressivament els anirem aplicant als altres diccionaris del portal.

 

Us recordem quines són les principals novetats de la nova Ortografia catalana de l’IEC (2016):

1. Mots prefixats i compostos amb el segon formant començat per r. S’escriu rr quan el so de erra vibrant o forta apareix entre vocals:

  • En els mots formats amb els prefixos a- privatiu i cor-:

quadre1_0.jpg

quadre2_0.jpg

  • En els compostos amb els formants d’origen grec raqui(o)-, reo-, rin(o)-, rinco-, riz(o)-, rodo-, -rràfia, -rrexi i –rrinc:

quadre3_0.jpg

2. Ús del guionet en mots compostos i prefixats. S’escriuen amb guionet:

  • Els conjunts lexicalitzats formats per un substantiu o un adjectiu precedits de l’adverbi no:

quadre4_0.jpg

  • Els compostos en què l’element de l’esquerra duu accent gràfic:

quadre5_0.jpg

  • Els compostos que són manlleus no adaptats, si en la llengua d’origen ja duen guionet o bé s’escriuen amb els elements separats:

quadre6_1.jpg

En canvi, s’escriuen sense guionet:

  •  Els compostos catalans no reduplicatius:

quadre7_0.jpg

  • Certes expressions nominals lexicalitzades:

quadre8_0.jpg

3. Mots compostos i prefixats amb el segon formant començat per s seguida de consonant. S’hi escriu una e epentètica quan el segon formant coincideix formalment i semànticament amb un mot català.

quadre9_0.jpg

4. Reducció de la llista de mots amb accent diacrític. S’escriu l’accent diacrític únicament en quinze mots monosíl·labs (/be, déu/deu, és/es, mà/ma, més/mes, món/mon, pèl/pel, què/que, sé/se, sí/si, sòl/sol, són/son, té/te, ús/us i vós/vos):

quadre10_0.jpg

S’escriuen sense diacrític els compostos i derivats dels mots que sí que el conserven:

quadre11.jpg

5. Supressió de la dièresi en els derivats cultes acabats en el sufix -al. S’escriuen sense dièresi si el mot primitiu respectiu tampoc no la porta:

quadre12_0.jpg

Llegir més...