Millores en la línia del temps de la Cronologia

01/10/2018
Publicat el 01/10/2018 per web-ec
Alhora que actualitzem la secció de Cronologia i completem les efemèrides antigues, també mirem de millorar la visualització de la informació

A la Cronologia, en concret, acabem de fer més petita la capçalera de les pàgines, a fi que aquesta no ocupi tant d’espai i permeti una millor visió de les dades.

Un altre canvi important en la Cronologia és el de l’ordenació de les efemèrides en la línia del temps. Fins ara, les efemèrides estaven agrupades en l’any pertinent i la seva visualització no seguia l’ordre cronològic estricte (dins de l’any). Aquesta problemàtica venia provocada per la coexistència dins de la mateixa cronologia d’efemèrides de tres tipus pel que fa a la datació: d’unes, en sabem l’any; d’unes altres, només en sabem el mes, i finalment, d’unes altres, en sabem el dia, el mes i l’any.

A partir d’ara les efemèrides s’ordenen de la manera següent: primer, les efemèrides de l’any que no tenen cap dia o mes en concret. A continuació, les efemèrides de gener que no tenen dia en concret i, finalment, les efemèrides de gener amb el dia exacte. I així amb tots els mesos.

Us convidem a consultar la línia del temps del 1940 al 1999.