Nou menú amb les publicacions del portal

06/03/2019
Publicat el 06/03/2019 per web-ec

Aquest mes de març hem canviat el menú que conté el catàleg de les publicacions del portal.

Fins ara, s’hi accedia a través d’un botó que estava situat a la capçalera de les pàgines. En clicar-lo, s’obria una nova pàgina amb la relació de totes les obres. No era gaire funcional.

El nou menú està situat en una barra vertical al costat esquerre de la pantalla. En clicar sobre la paraula OBRES es desplega el menú sobre la pàgina, que queda mig tapada. Pensem que amb aquesta presentació les persones que consulten el portal podran veure i accedir més fàcilment a totes les obres.

Pel que fa als dispositius mòbils, el menú (responsiu) consisteix en una petita barra situada a la part superior de la pantalla. La funcionalitat és la mateixa que per a les pantalles grans.