OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

popular

El poder de l'etimologia popular

Cos: 

Aquest fenomen es coneix com "etimologia popular". És un procés de creació de mots pel qual els parlants, fonamentant-se en certes semblances formals, relacionen inconscientment o conscientment una forma lingüística amb una altra amb la qual no tenia cap parentiu originari. Els mots afectats per aquesta atracció formal o paronímica acaben per assemblar-se en el pla semàntic.

Llegir més...