Bíblia de Ripoll

(Biblioteca Apostolica Vaticana: Ms. Lat. 5 729)

Bíblia de Ripoll. Foli 323v amb diverses representacions al·lusives al cicle de Tobles.

Introducció

És un còdex constituït per un sol volum. Segons remarca Josep Gudiol, la lletra emprada és la Caro lina, ara bé, amb diferenciacions de la usual a França pel que fa als abreujaments(*). El volum consta de 465 folis de pergamí de 55 × 37 cm, escrits a tres columnes. Destaquen les inicials i particularment les representacions historiades que il·lustren el text dintre dels seus marges, però també a tota plana. Les darreres...