Bíblia de Rodes

Introducció

(Bibliothèque Nationale de París: Ms. Lat. 6)

Bíblia de Rodes. Una de les pàgines miniades del còdex.

Arxiu Roca Radiadors

Bíblia de Rodes. Una de les pàgines miniades del còdex.

Arxiu Roca Radiadors

Aquest manuscrit dividit ara en quatre volums originàriament en formava un de sol, de 74 quaderns en pergamí. Corresponen als volums 110, 179, 164 i 113 folis de 480 × 325 mm aproximadament i unes 50 línies a tres columnes per pàgina. l’obra és datada del segon terç a mitjan segle XI(*), encara que, com es veurà, no hi ha indicis reconeguts per tothom...