Bibliografia de la història del romànic d’Andorra

  1. Ramon d’Abadal I Vinyals: La batalla del adopcionismo en la desintegracion de la Iglesia visigoda, Discurs llegit a l’acte de recepció pública de Ramon d’Abadal a la Rablb el 18 de desembre de 1949, Barcelona 1949.
  2. Ramon d’Abadal I Vinyals: Els diplomes carolingis a Catalunya, Memòries de la secció històrico-arqueològica, Institució Patxot, Diputació de Barcelona, Barcelona 1952.
  3. Ramon d’Abadal I Vinyals: Dels visigots als catalans, 2 vols., Edicions 62, Barcelona 1972.
  4. J. Arce: El Edictum de Pretiis y la diócesis Hispaniarum: Notas sobre la economía de la Península Ibérica en el Bajo Imperio...